IR nalepke

 

Nizka emisivnost, predvsem kovinskih materialov, zelo otežuje in celo onemogoča preverjanje dejanskega temperaturnega stanja naprav z IR kamero ali IR termometrom. Nizka emisivnost je tudi glavni razlog za napačno meritev temperature. Težava nastane, ko na osnovi teh meritev napačno ocenimo stanje naprav. Posledice napačne ocene stanja so lahko katastrofalne in zelo drage.

Z uporabo samolepljivih patentiranih plastičnih nalepk je zanesljivo, ponovljivo, hitro  in točno merjenje temperature omogočeno vsem termograferjem,  tudi novincem z manj izkušnjami.
IRISS IR-ID nalepke zagotavljajo termograferjem merjenje temperature na površini z znano emisivnostjo. Različne velikosti, oblike in barve nalepk omogočajo lažje razpoznavanje ter dokumentiranje mesta pregrevanja, tako na termogramu kakor tudi na fotografiji.

Na večje črne nalepke, dimenzij 95 x 66 mm, lahko vzdrževalec s flomastrom vpiše šifro lokacije. Refleksni zapis, ki  je viden na termogramu, je v veliko pomoč pri zanesljivem dokumentiranju mesta merjenja.

Manjše nalepke v velikosti 25 x 25 mm so v obliki kvadrata, kroga, trikotnika ali zvezde. Vse nalepke, ne glede na barvo, imajo enako emisivnost 95 %. Samolepljive nalepke iz PVC materiala so primerne za uporabo v okolju med -40 °C do 70 °C.