Preventivni termografski pregledi v vzdrževanju

V vsakem proizvodnem procesu je potrebno redno nadzirati pravilno delovanje naprav.

Toplotna slika naprave nam lahko pove zelo veliko o njenem stanju.
Prav to omogoča termografski pregled.

Termografija je tako učinkovita metoda prav zato, ker odkriva neobičajna in nevarna pregrevanja že v začetni fazi, brezkontaktno in med nemotenim delovanjem naprav.


Stroški popravila pravočasno odkrite napake so v primerjavi s stroški nepričakovanega zastoja zanemarljivi.

S termografskim pregled vam omogočimo:


    • preverjanje temperature vsake komponente
    • identifikacijo površin s povišano temperaturo
    • oceno stanja naprav


Termografsko poročilo:

Po termografskem pregledu vam izdelamo slikovno termografsko poročilo v tiskani in elektronski obliki v katerem je vsaka anomalija nazorno dokumentirana.

Na osnovi poročila se lahko načrtno in temeljito pripravite na popravilo.


External link opens in new tab or windowZakaj termografija?