Literatura(pdf 2,3 MB)

Nekontaktno merjenje temperature v metalurgiji (Optris)Proizvodnja, razvoj in raziskave, kontrola kvalitete, aplikacije.

Kako izbrati pravo kamero ali pirometer...


(pdf 1,6 MB)

Nekontaktno merjenje temperature v plastični industriji (Optris)Proizvodnja, razvoj in raziskave, kontrola kvalitete, aplikacije.

Kako izbrati pravo kamero ali pirometer...


(pdf 1,3 MB)

Nekontaktno merjenje temperature v steklarski industriji (Optris)Proizvodnja, razvoj in raziskave, kontrola kvalitete, aplikacije.

Kako izbrati pravo kamero ali pirometer...


(pdf 3,5 MB)

Osnove nekontaktnega merjenja temperature (Optris)Fizikalne osnove, elektromagnetni spekter, odkritje infrardečega sevanja, princip črnega telesa, zgradba infrardečega termometra, IR detektorji, emisivnost, merjenje kovinskih, plastičnih in steklenih površin, vpliv okolice, določevanje emisivnosti, kalibracija...


(pdf 3,8 MB)

Nekontaktni merilci temperature (Optris)Kako izbrati pravi merilni instrument? Lastnosti IR termometrov, programska oprema, infrardeče kamere...


(pdf 3,6 MB)

Infrardeče termo kamere (Optris)Kako izbrati pravo procesno termo kamero?


External link opens in new tab or window
(pdf 517 KB)

Kako izbrati infrardeči termometer?Ročni infrardeči termometer je najpogostejše uporabljen brezkontaktni merilnik temperature. Na prvi pogled enostavna uporaba pa je na žalost pripeljala tudi do nekritičnega  merjenja in posledično nepravilnih rezultatov, ki pri uporabnikih vzbujajo dvom o uporabnosti IR termometrov za resne meritve. Merilec se mora zato zavedati vsaj nekaj osnovnih fizikalnih omejitev merjenja, ki so sicer że dolgo znane vendar pri vsakodnevnem merjenju pogosto neupoštevane...

External link opens in new tab or window
(pdf 170 KB)

Vzpostavitev programa prediktivnega vzdrževanja s termografskimi pregledi elektroenergetskih in strojnih naprav

 

Infrardeča termografija postaja ključna metoda prediktivnega vzdrževanja elektroenergetskih in strojnih naprav. Dobro pripravljen program termografskih pregledov omogoča velike prihranke. Kako izvesti učinkovit program termografskih pregledov v podjetju je odvisno od mnogih faktorjev. Usposobiti ekipo znotraj podjetja ali uporabiti zunanjo storitev (outsourcing)? Morda je rešitev nekje vmes. V prispevku bodo navedene prednosti in slabosti različnih pristopov...

External link opens in new tab or window
(pdf 380 KB)

Meritev temperature z infrardečim termometromInfrardeča termografija je postala uveljavljena metoda prediktivnega vzdrževanja elektroenergetskih in strojnih naprav. Zelo pomembno je takojšnje preverjanje uspešnosti popravila odkritih napak. Ko pri roki ni termografske kamere, je zelo uporaben tudi infrardeči (IR) termometer. Zaradi precenjevanja njegovih zmogljivosti pogosto prihaja do napačnih rezultatov...

External link opens in new tab or window
(pdf 610 KB)

Uporaba IR-termografije v fluidni tehniki – 1. delPovišanje temperature je pogost znanilec problema, ki se bo pojavil na stroju ali napravi. Uporaba infrardeče (IR) termografije za ugotavljanje temperaturnega stanja naprav je postala sestavni del prediktivnega/preventivnega programa vzdrževanja v podjetjih. Termografija je neporušitvena in nekontaktna metoda merjenja temperature, primerna za zgodnje odkrivanje porajajočih se problemov. Že dalj časa se uspešno uporablja za rutinske preglede na najrazličnejših področjih tehnike...